Aanmeldings formulier sportvereniging Fullspeed

Ondergetekende meldt zich hiermede aan en verklaart akkoord te gaan met:
-De statuten van de vereniging
-Het huishoudelijk reglement van de afdeling
-Het onderstaande
 
Tussenvoegsel
 
Straat
Toevoeging huisnr
Postcode
Plaats
Land
Telefoonnummer
E-mail
 
 
 
De kosten van het lidmaatschap bedragen voor Klootschieten € 30,00 en voor Darts €35,-- per verenigingsjaar (1 juni t/m mei).
Deze contributie wordt jaarlijks contant aan de penningmeester op eerste verzoek betaald.
De vereniging is W.A. verzekerd (dus t.o.v. derden) doch kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor enige schade, van u zelf of een medespeler, welke in verband staat met het beoefenen van de gekozen sport!

Datun
Plaats
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.