Break-Out

                                                            Het clubblad van Sportvereniging Full Speed
63e jaargang Nr.7  februari 2019

 

Redaktie  Wil de Boer en Els Prins

 

Redaktie adres Galvanistr. 3  - 1972 RG IJmuiden (voor kopij per

 

post/gebracht)


E-mail adres:    elsprins23@gmail.com   

 

HOOFDBESTUUR


Voorzitter   W. Bastmeijer   1971 JH  IJmuiden      Ahornstr. 30          tel.

 

531725


Secretaris    E. Prins            1972 MD  IJmuiden     Spilbergenstr. 10  tel.

 

06-47949906

 

Penningmeester  N. Prins   1972 MD  IJmuiden  Spilbergenstr. 10   tel.

 

06-24973470

 


 

Lid                    W. de Boer    1972 RG IJmuiden         Galvanistr. 3             

 

tel. 520023

 

CLUBHUIS "DE VOLTREFFER"

 

Tolsduinerlaan 6

                                                    
1981 EG Velsen-Zuid                             

 

Tel.06-30678768         

 

                          
 
Contactpersonen

                                                                   

 

                                      
A. de Jong      Le Mairestr. 20            1972 HJ IJmuiden  Tel. 06-40059191                                                    
                                                             

 

BESTUUR AFD. KLOOTSCHIETEN  opgericht 24 mei 1994

 

Voorzitter a.i.     Harm Jongman   Fahrenheitstr. 25        IJmuiden    tel.514780

 

Secretaris           Nico Prins           Spilbergenstr. 10        IJmuiden    tel.06-24973470


Penningmeester Sander Bauritius  De Zandkuil 35 a   IJmuiden    tel.06-18340172


 


  

BESTUUR AFD. DARTEN opgericht 8 juni 1998

 

Voorzitter  a.i.   Ard de Jong        Le Mairestr. 20         IJmuiden tel.06-40059191

 

Secretaris  a.i.   Marijke Dijkhuis Leeuwriklaan 19     IJmuiden tel.06-21843941


Penningmeester Albert Mol  Grote Buitendijk 204   IJmuiden tel. 023-5388372 


 

 

 

KLAVERJASSEN

 

Nico Prins                  Spilbergenstr. 10              IJmuiden  tel. 06-24973470

 


 

WERKGROEP ACTIVITEITEN

 

Ard de Jong (zie boven)

          

Els Prins       (zie boven)


Ineke Mol    (zie Albert Mol)                 

 


 

MATERIAALBEHEERDER

 

Vacature

 

 

 

  

 A G E N D A

 

Wo. 3    apr         Darten

 

Vr.   5    apr         Kienen

 

Za.  6    apr         Klootschieten en Algemene Ledenvergadering

 

Wo. 10   apr         Darten

 

Vr.   12   apr         Klaverjassen

 

Za.  13   apr         Klootschieten

 

Wo. 17   apr         Darten eiertoernooi

 

Za.  20   apr         Klootschieten

 

Wo  24   apr         Darten

 

Vr.   26   apr         Klaverjassen

 

 

Za.  27   apr         Klootschieten

 

  

 

 

Sportvereniging  Full Speed

 

                                           ****  Klootschieten   **** 

          Secretaris: N. Prins, Spilbergenstr. 10, 1972 MD IJmuiden  tel. 06-24973470

 

                      Uitnodiging voor het bijwonen van de

 

                     ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Geachte leden,

 

Namens het bestuur nodig ik u hiermee uit voor de algemene ledenvergadering voor het 

 

seizoen 2018-2019 op zaterdag 6 april om ongeveer13.15 uur , na afloop van het 

 

klootschieten, in ons clubhuis de Voltreffer.

 

 

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 

1 Opening

 

2 Ingekomen stukken

 

3 Verslag ledenvergadering 2018

 

4 Verslag secretaris

 

5 Financieel verslag seizoen 2018-2019

 

6 Wijzigen financieel jaar

 

7 Bestuursverkiezing

 

8 Verkiezing kascontrole commissie

 

10 Rondvraag

 

 

11 Sluiting

 

 

Sportvereniging  Full Speed

****  Afdeling  Klootschieten   ****

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 19 mei 2018  in Clubhuis de Voltreffer.

 

Aanwezig:14 leden volgens de presentielijst

Afzeggingen: Masha Jonker, Wil en Bertie Roodnat, Ton en Lia Boot.

 

1       Voorzitter Bert Mossinkoff opent de vergadering om 13.00 uur en heet iedereen    welkom.

2       Als ingekomen stukken worden door secretaris Nico Prins b.g. afzeggingen           genoemd.

3       Op het verslag van de ALV d.d. 15-4-2017 zijn geen opmerkingen.

4       Op het financieel verslag van penningmeester Rob Bauritius zijn geen                    aanmerkingen. Rob merkt nog op, dat er een winst van 302 Euro is geboekt.

5       Ook de begroting wordt goedgekeurd.

6       De kascontrole commissie met Harm en Sander stemt in met het gevoerde             financiële beleid.

7       Bert zegt, dat hij eind dit jaar beslist, of hij voorzitter blijft. Het gaat momenteel    lichamelijk niet helemaal goed met hem, zodat er volgend jaar waarschijnlijk een    vacature voor de functie van voorzitter zal zijn. Hij hoopt, dat iedereen bij  zichzelf te rade gaat of dit iets voor hem/haar kan zijn.

8       Sander Bauritius en Harm Jonkman zijn bereid komend seizoen weer de                kascontrole te doen.

9       Harm vraagt of het bestuur volgend jaar iets aan het 25-jarig bestaan doet. Els       Prins zal met de overige AC-leden overleggen, of zij in overleg met het bestuur iets kunnen organiseren. Dries vraagt of er nog voldoende interesse is voor de  maandelijkse “Persoonlijke Kampioenschappen”. Na stemming blijken 5  leden voor, wat dus een onvoldoende basis is. Besloten wordt, dat de Harm- route het PK zal vervangen. Nico merkt op, dat m.i.v. 25 mei a.s. de nieuwe AVG van kracht wordt. Voor onze vereniging betekent dit, dat ieder lid er schriftelijk in moet toestemmen, dat de gegevens, die hij/zij op het                         inschrijfformulier heeft vermeld, ook in een ledenlijst vermeld mogen worden.       Nico zal een lijst met dergelijke omschrijving ter ondertekening meenemen naar de BBQ van 2 juni, zodat de meeste leden dan kunnen tekenen.

10 Om 13.40 uur sluit de voorzitter de vergadering

 

Open klootschiettoernooi

Op zaterdag 11 mei  houdt S.v. Full Speed

weer haar  jaarlijks VOORJAARS- of VAN

GERWEN  toernooi. U kunt inschrijven met

familie-, buurt-, of bedrijfsteams, maar ook

persoonlijk. Een team bestaat uit 3-5 personen.

Verzamelpunt is het clubhuis aan de Tolsduinerlaan

6 A, gelegen tussen het gymnasium en de tribune

van Telstar alwaar uitleg wordt gegeven en eten

en drinken verkrijgbaar zijn. Voor inlichtingen 

bel  Nico Prins, tel. 06-24973470

 

 

Verslag Klootschieten

 

Het weer was de klootschieters van Full Speed ook op zaterdag 2 maart opnieuw gunstig gezind. 

 

Aanvankelijk was het nog wat kil en was de zon te zien door een genuanceerd wolkendek, maar om 11

 

 uur was de strijd definitief in het voordeel van de zon beslecht en waren de wolken bijna niet meer te

 

zien. Het was ook direct aanzienlijk warmer dus aangenamer in Spaarnwoude. Voor de klootschieters

 

 was dit de vierde warme sportdag op rij en de winter lijkt te zijn veranderd in lente. Onder het de 

 

uitbottende knoppen van bomen en struiken, waarvan er nu reeds een aantal in bloei staan, wisten de

 

 klootschieters tot redelijke prestaties te komen, waarbij Lia een geweldige uitschieter had door een kloot

 

 over een flauwe S-bocht zeker 100 meter verder te laten rollen. Ook Ina liet zich niet onbetuigd en wist

 

direct daarna haar kloot via een binnenbocht ongeveer dezelfde afstand te laten overbruggen. Al met al

 

 ging de strijd aardig gelijk op, maar tenslotte wist het team met Dries, Jan S, Nico en Lia de eindstreep te

 

 behalen met 84 schoten. Het team met Sonja, Jan G, Raymond, Ina en Harm had 3 schoten meer nodig.

 

De volgende week zullen zij proberen de rollen om te draaien.

 

 

 

Wat het weer betreft, waren de omstandigheden op 9 maart vrijwel identiek als de week ervoor, d.w.z. 

 

aanvankelijk bewolkt, doorbrekende zon iets later en aantrekkende  wind. Door de storm op donderdag 

 

lagen er veel afgebroken takken op de weg en zelfs lag een omgewaaide boom halverwege het fietspad. 

 

Ondanks de rommel op de weg waren de prestaties van de klootschieters prima en eindigden Nico, Jan S,

 

 Rob en Ina op 72 schoten. Het team met Jan G, Dries en Raymond had er 3 schoten meer voor nodig.

 


 

Nadat het klootschieten de vorige week wegens regen niet  was door gegaan, waren de verwachtingen over de opkomst van de Full Speed leden op 23 maart hoog gespannen, doch er waren uiteindelijk slechts twee teams op komen dagen. Gelukkig waren dit wel de mensen, die een balletje konden gooien en het werd daardoor een spannende, bijna gelijk opgaande strijd, waarin de kloten door sommige schutters over ongelooflijk lange afstanden werden gekeild. Het team, dat de Beeckestijn route in slechts 59 schoten wist af te leggen, was dat van Nico, Jan St en Sander D. Het team met Sander B, Raymond en Lia had er slechts 3 schoten meer voor nodig. Zie voor meer info www.fullspeedsport.club of bel 06-24973470

 

 

 

 

Familie Berichten

 

Wij feliciteren onze jarigen in april en wensen hen een fijne dag toe.

 

 1 april Nico Prins

 

19 april Wil Roodnat

 

 

 

 

S.V. Full Speed KLAVERJASSEN

Op vrijdag 1 maart was het dan “eindelijk” weer klaverjassen bij Full Speed. Doordat 

 

een aantal leden verplichtingen elders hadden, waren er deze keer slechts 13 

 

deelnemers. Paul, die graag 3-mansjes doet, had de avond van zijn leveren en scoorde 5285 

 

punten. Tristan heeft er de laatste tijd blijkbaar ook zin in en kwam tot 5150 met vlak op zijn hielen

 

 Rob, die met 5138 genoegen moest nemen. Na  13 ronden is de stand nu:

 

1 Paul Blanken            50453

2 Jan Stiemer              50044

3 Els Prins                    47333

4 Dries Pover              47187

5 Tiny Pelle                           47085

 

De volgende klaverjassessie  werd bezocht door 15 deelnemers. Door het regenachtige weer 

 

van de laatste dagen stonden er weer flinke plassen op het toegangspad. Ruim een jaar geleden

 

 is er een verzoek bij de gemeente Velsen ingediend om het pad te verbeteren, maar de enige 

 

reactie daarop was, dat het verzoek aan openbare werken was doorgegeven. Ook de eerste 

 

lantaarnpaal geeft alleen nog wat geflikker te zien, dus de entree naar ons clubhuis wordt 

 

slechter.

De 15 klaverjassers hadden echter een gezellige avond. Jan Stiemer wel het mees, want hij 

 

won met 5194 punten. Tweede  en derde werden  Nico en Marian met resp. 5136 en 5119 

 

punten.

 

Na 14 speelavonden zijn de eerste 5 plaatsen nu voor:

 

1 Jan Stiemer              50665

2 Paul Blanken            50453

3 Els Prins                   48245

4 Wil de Boer               48086

5 Nico Prins                          47915

 

Op vrijdag 29 maart zijn alle klaverjassers weer welkom in ons gezellige clubhuis de Voltreffer. 

 

Het klaverjassen begint dan weer om 20.00 uur .

 

Nico Prins

 

♣♣♥♥♠♠♦♦

 

 

Puzzel

 

 

Of het in het weer zit, je zou zeggen van niet, maar we kregen maar heel weinig puzzel oplossingen binnen.

Als het regent en stormt buiten is het toch heerlijk om even binnen een puzzel te doen en natuurlijk ook de oplossing inleveren.

Het is toch leuk als u een prijs wint.

We wachten af.

 

 

 

 De oplossing  van maart was  “GASTOEVOER

 

De eerste prijs is gewonnen door:

De extra prijs gaat deze keer naar:

 

Beide  gefeliciteerd!!!

 

 

De oplossing van deze maand kunt u insturen tot 13 april.

 Vergeet niet bij de oplossing 1 euro te doen.

 

Veel Succes !!!

 

    Full Speed afd. Darts  
  uitslagen 2018/2019             aantal
stand naam 501 tactic 301 totaal bull 180 high keren
1 Albert Mol 30 27 26 83 10 1 130 17
2 Nick de Jong 18 20 21 59 24 1 89 15
3 Sander Roos 16 16 14 46 15 0 0 14
4 Ard de Jong 13 15 10 38 15 0 70 18
5 Els Prins 11 9 7 27 11 0 0 14
6 Henk Arisz 7 8 7 22 9 0 0 14
7 SanderBauritius 7 4 5 16 10 0 100 10
8 Harm  Jongman 3 2 2 7 8 0 0 13
9 Tristan Kluft 3 1 3 7 2 0 0 5
10 Dries Pover 1 3 3 7 2 0 0 3
11 Rob Bauritius 3 3 5 11 10 0 0 16
12 Gerda Bauritius 0 0 0 0   0 0 0
13 Rogier Benneman 0 0 1 1 1   0 3
14 Maarten Elvis 2 2 2 6 1   0 2
 
Deelnemer Hoogste finishes Hoogste finish
 
Albert Mol 80 86 130 94 130
Nick de Jong 89       89
Sander Roos         0
Ard de Jong 70       70
Els Prins         0
Henk Arisz         0
SanderBauritius 100       100
Harm  Jongman         0
Tristan Kluft         0
Dries Pover         0
Rob Bauritius         0
Gerda Bauritius         0
Rogier Benneman         0
Maarten Elvis         0
15
                 

 


 

 

            WIST U DAT:

 

 

-         Dat door tekort inschrijvingen het “culinair samen”zijn wat gepland was op 16 maart helaas niet door is gegaan

 

-         Dat u op vrijdag 5 april weer gezellig kunt kienen

 

-         Dat er weer veel mooie prijzen zijn te winnen

 

-         Dat bij het klaverjassen nog steeds boven aan staat

 

-         Dat de darters 17 april een eiertoernooi houden

 

-         Dat de klootschieters de moed er inhouden ondanks het vaak slechte weer

 

-         Dat algemene jaarvergadering dit jaar wordt gehouden op 23 mei. Aanvang 20.00 uur

 

-         Dat u kopij in kunt leveren tot 13 april

                 
17                  
18                  
19                  
20